Majówka z psem

Imię i nazwisko dziecka:

Wiek dziecka:

Imię psa:

Rasa psa:

Płeć:

Pies Suka

Wiek psa:

Pies posiada aktualne szczepienia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych do celów
związanych z imprezą


Wyrażam zgodę na udział dziecka w Majówce oraz zobowiązuję się
wziąć odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez
dziecko i/lub psa

podpis rodzica


Kontakt do rodziców:
Telefon:
E-mail:


Uwagi:


« powrót do strony