Top Team Obi

Top Team Obi to projekt ujmujący w ramy rankingu rywalizację drużynową, mający na celu popularyzację obedience w Polsce, adresowany do zawodników zarówno z prężniejszych ośrodków szkoleniowych, jak i do tych zdobywających szlify samodzielnie, jednocześnie wyrównujący szanse w rywalizacji obu stron. Mamy nadzieję, że zmotywuje on do wspólnych działań, inicjatyw, treningów, wymiany doświadczeń i podjęcia współzawodnictwa z innymi drużynami :)

REGULAMIN | RANKING